Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
107 107. Rebaixar la base imposable de les despeses d’una associació.
108 108. Anul·lació de l’IVA o l’aplicació de l’IVA reduït per les associacions sense ànim de lucre.
109 109. Canviar els criteris de l’Agència Tributaria per la revocar l’exempció de l’IVA.
110 110. Informar a les associacions del procediment i coneixement de repartiment d’herències intestades (béns mobles i immobles).
111 111. Compartir bones pràctiques i experiències d’èxit entre associacions sobre vies alternatives de finançament: Micro- mecenatge, mecenatge, caixa comuna, ...
112 112. Organització d’actes que fomentin trobades entre associacions i finançadors per part de les entitats de segon i tercer grau. (Ex: http://www.congresassociacionsbcn.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbUNR0WAdhp-k7F8tNZxbro57VvVpXeUgKiGjc1BUEYZMvbsVoKCSadw
113 113. Promoure aliances entre el sector de l’economia social i el sector associatiu perquè prioritzin els seus serveis i s’aconsegueixin preus avantatjosos per l’associacionisme.
114 114. Establiment d'acords de col·laboració entre el sector associatiu per rendibilitzar recursos: creació de serveis mancomunats d'assessorament i de suport entre les associacions per a temes legals, fiscals i comptables; realització de compres conjuntam
115 115. Organització d'activitats periòdiques d'intercanvi de coneixement dels equips humans de les associacions i les persones associades.
118 118. Prioritzar esforços i temps a millorar el finançament propi de les associacions.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171