Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
111 111. Compartir bones pràctiques i experiències d’èxit entre associacions sobre vies alternatives de finançament: Micro- mecenatge, mecenatge, caixa comuna, ...
112 112. Organització d’actes que fomentin trobades entre associacions i finançadors per part de les entitats de segon i tercer grau. (Ex: http://www.congresassociacionsbcn.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbUNR0WAdhp-k7F8tNZxbro57VvVpXeUgKiGjc1BUEYZMvbsVoKCSadw
113 113. Promoure aliances entre el sector de l’economia social i el sector associatiu perquè prioritzin els seus serveis i s’aconsegueixin preus avantatjosos per l’associacionisme.
114 114. Establiment d'acords de col·laboració entre el sector associatiu per rendibilitzar recursos: creació de serveis mancomunats d'assessorament i de suport entre les associacions per a temes legals, fiscals i comptables; realització de compres conjuntam
115 115. Organització d'activitats periòdiques d'intercanvi de coneixement dels equips humans de les associacions i les persones associades.
116 116. Difondre per part de les associacions de 2n nivell l’optimització de recursos recursos i subvencions perquè les associacions de primer nivell les coneixen.
117 117. Creació d'una Agència de mecenatge de composició mixta (pública-privada) que vinculi i gestioni el finançament de les grans empreses: rendiment de comptes de les activitats/projectes finançats, ...
118 118. Prioritzar esforços i temps a millorar el finançament propi de les associacions.
119 119. Potenciar vies pròpies de finançament (revisió de quotes, prestació de serveis, lloguers, realització d'activitats,...)
120 120. Cercar el finançament "de proximitat" sectorial o territorial.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171