Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
34 34. Modificació de les normatives i reglaments a les característiques de les associacions en funció de la diagnosi que s'ha fet de les associacions.
35 35. Unificació a tots els districtes dels serveis que l'Ajuntament facilita a les associacions quan realitza activitats al carrer: punt de llum, tarima, lavabos i contenidors.
43 43. Promoure un acord marc de compromís entre moviment associatiu, organitzacions patronals i sindicals per a l'impuls de clàusules que permetin la participació comunitària.
44 44. Priorització de subvencions per part de l'administració a empreses que faciliten l'enfortiment del teixit associatiu amb mesures de flexibilització horària.
45 45. Fer campanyes de visualització de les aportacions socials i culturals dels treballadors que són activistes socials en els espais de comunicació interna de l'empresa.
55 55. Creació d’un recull d’experiències de participació (voluntariat, activistes, militants) per donar valor a la seva experiència
58 58. Suport a la formació de persones vinculades a les associacions com a responsables de comunicació.
66 66. Coneixement dels organismes, eines i mecanismes de participació per facilitar l’ús d’aquests per els objectius que es volen.
67 67. Promoure la coordinació entre les entitats que participen en els organismes de l’administració, a banda dels establerts per les pròpies administracions.
72 72. Revisar els requisits mínims que estableixen les administracions per rebre subvencions públiques.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171