L’assemblea del CAB renova la Junta i aprova una resolució a favor del dret a decidir

DSC03395 petitEl passat dijous 11 d’abril es va celebrar a Torre Jussana-Centre de Serveis per a les Associacions, la VIIa Assemblea General Ordinària del CAB. Les entitats membres, a més d’aprovar la memòria de gestió i l’estat de comptes del 2012, i el pla de treball i pressupost per al 2013, també van aprovar les noves incorporacions a la Junta Directiva de l’entitat i una resolució per donar suport al dret a decidir del poble de Catalunya

 

2013: tret de sortida a l'aplicació del Pla Estratègic

Les entitats membres participants a l’Assemblea van donar el seu vist-i-plau a la proposta de Pla de Treball per al 2013. Una proposta que se centra en l’aplicació del Pla Estratègic 2012-2016, aprovat anteriorment, en el qual es defineix el CAB com una plataforma que treballa pel desenvolupament de l’associacionisme i dels seus valors a BCN, a través de la generació d’espais de participació, de vertebració territorial i sectorial i d’interlocució entre organitzacions. Seguint aquesta missió, el Pla de Treball per al 2013 se centra en 3 eixos que sorgeixen d'aquest pla. Són els següents:

  • Millora de les capacitats del CAB, a través del creixement qualitatiu dels projectes i serveis i d’una millor comunicació i participació.
  • Creixement sostenible de l’organització, vetllant especialment pel creixement de la base social i per l’equilibri pressupostari.
  • Defensa i enfortiment de l’associacionisme, a través de l’impuls del Congrés Permanent com a eina de seguiment de les polítiques associatives, de la consolidació del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i del manteniment de l’aposta per continuar millorant i innovant en els serveis que s’ofereixen des de Torre Jussana, el centre de serveis a les associacions de BCN que cogestiona el CAB, per tal que continuï essent un espai de referència associativa de la ciutat.

Per tal de poder dur a terme aquests eixos de treball, aquest 2013 també es donarà el tret de sortida a una nova estructura tècnica en la qual s’unifiquen les dues direccions existents anteriorment en una nova direcció, que assumirà Miquel Àngel Aragón, i es crea la figura del coordinador de projectes per tal de garantir la transversalitat entre els diferents projectes de l’entitat. Aquest càrrec l’assumirà en Ramon Torra. La Junta també va voler agrair i reconèixer la tasca d’en Vador Casas com a director associatiu de Torre Jussana durant 4 anys. 

Pla de treball 2013, pressupost i nou organigrama

D’altra banda, també es va aprovar el Reglament de Règim Intern del CAB que ha de regular el funcionament intern de l’entitat

2012: un any intens!

Com en cada assemblea es va presentar a les entitats la memòria d’actuacions realitzades durant l’any anterior. El 2012 ha estat un any intens al CAB. L’engegàvem amb la presentació al Saló de Cent d’una altra memòria, la del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona, el procés participatiu liderat pel Consell que va recollir les prioritats detectades per les entitats de la ciutat. Des d’aleshores, hem intentat treballar pel teixit associatiu barceloní seguint les seves directrius, a través d’eines com el Congrés Permanent, oferint serveis de qualitat a través de la cogestió de Torre Jussana, fomentant la coordinació associativa i l’establiment de sinèrgies entre les entitats i potenciant el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

Memòria i estat de comptes 2013

Nous reptes, nova Junta Directiva

En aquesta VII Assemblea General Ordinària del CAB també s’ha renovat la Junta Directiva, l’òrgan de gestió de l’entitat entre assemblees, presidida per Alfons Tiñena (Federació d’Ateneus de Catalunya). A més de la Federació d’Ateneus, es mantenen a la Junta:

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), també continua a la Junta Directiva, tot i que el nou president de l’entitat juvenil, Albert Claret, pren el relleu del seu antecessor, Pau Gonzàlez.

S’hi incorporen:

Durant aquesta assemblea també es va agrair la feina feta en els darrers anys a la Junta Directiva a tres persones que tancaven la seva etapa com a membres de Junta Directiva: en Pau Gonzàlez (Consell de la Joventut de Barcelona-CJB), Victòria Miquel (Vern-Coordinadora d’Entitats de La Verneda-Sant Martí) i Manuel Fernández (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya).

El CAB, a favor del dret a decidir

També va haver-hi temps per aprovar una resolució presentada pel Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta a favor del dret a decidir i la celebració d’un referèndum per tal que el poble català pugui expressar quin futur vol per al país. La resolució del Secretariat recorda que el compromís del CAB amb els valors cívics i democràtics fan que siguin necessaris gestos ferms, com aquest, en defensa de la llibertat, la igualtat, la cohesió social i la democràcia.