Guia d’entitats i grups de suport social i de salut

capJa es pot consultar a la xarxa la Guia d'Entitats i Grups de Suport en l'Àmbit Social i de la Salut de BCN. És el resultat d'un estudi publicat el 2011 sobre les entitats de Barcelona i els diversos grups que aquestes acullen i promouen.

Les entitats que apareixen en la guia ofereixen informació i assessorament personalitzat, espais de trobada i suport emocional, grups d'ajuda mútua, grups psicoterapèutics i socioeducatius, i tractaments preventius i/o pal•liatius a persones que pateixen malalties, addiccions o que viuen altres situacions especials. Les entitats que en aquests moments no estiguin en el directori poden adherir-s'hi fàcilment des la mateixa web.