Guia de gestió bàsica per a associacions

guiagestioCONFAVC.gifLa Fundació CONFAVC, acaba de publicar una interessant guia que té per objectiu enfortir el teixit associatiu i la seva capacitat d'intervenció. La "Guia de gestió bàsica per a associacions" és una eina útil tant per a les associacions veïnals (AV) com per altres organitzacions no lucratives (ONL).

Podeu descarregar-vos la guia: "Guia de gestió bàsica per a associacions" en format pdf.