Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
Claves para la Gestión del Voluntariado en las Entidades No Lucrativas Emilio López Salas 2009 Fundación Luis Vives Veure document
Bases para una política de juventud Consejo de la Juventud de España 2005 Consejo de la Juventud de España Veure document
Guia de Gestió del Voluntariat Ambiental. El valor afegit de fer una tasca amb voluntaris Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 2008 Àrea Territori i Paisatge de l’Obra Social Caixa Catalunya Veure document
La participació interna a les associacions: dèficits i propostes Pere Mora i Ticó; Mireia Juan i Badia 2006 Oficina de Participació Ciutadana Veure document
La realitat juvenil a Catalunya Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) 2006 Observatori Català de la Joventut de la Secretaria General de Joventut Veure document
La realitat juvenil a l'àmbit metropolità Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) 2006 Observatori Català de la Joventut de la Secretaria General de Joventut Veure document
L'ús de les TICs a les entitats no lucratives. Potencialitats d’implementar una pàgina web Júlia Ramos Mora 2008 Oficina de Participació Ciutadana Veure document
Capital social i benestar subjectiu. Estudi de viabilitat i proposta d’obtenció d’un sistema d’indicadors a Catalunya Sebastià Sarasa; Clara Riba 2007 Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra Veure document
L’associacionisme i la participació estudiantil a les universitats de Catalunya Laura Giménez; Marina Jarque 2001 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Veure document
Repensar la participació de les persones nouvingudes Regidoria Participació Ciutadana 2006 Regidoria Participació Ciutadana Veure document