Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
Enquesta de Condicions de vida i hàbits de les dones a la província de Barcelona l'any 2000 Elena Sintes Pascual 2003 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Enquesta de Condicions de vida i hàbits de la gent gran a la província de Barcelona l'any 2000 Elena Sintes Pascual; Antoni Ramon Riba 2003 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Enquesta de Condicions de vida i hàbits dels joves a la província de Barcelona l'any 2000 Elena Sintes Pascual; Antoni Ramon Riba 2003 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Enquesta de Condicions de vida i hàbits a la província de Barcelona l'any 2000 (informe general) Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 2000 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Enquesta de Condicions de vida i hàbits a la província de Barcelona l'any 2000 (Ciutat, regió metropolitana i província de Barcelona) Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 2002 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Barcelona, jove) Sergio Porcel 2009 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Barcelona, gent gran) Òscar Prieto 2009 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Hàbits d'esport a la província de Barcelona (Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006) Jaume Clapés, Sergio Porcel i Marta Fernández 2009 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Primers resultats de l'Enquesta Metropolitana (1990) relatius al municipi de Barcelona Marina Subirats; Lluís Flaquer; Pedro López; Carlos Lozares; Enric Mendizàbal; Fausto Miguélez; et al. 1991 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Veure document
Actituds, comportament polític i xarxes organitzatives dels immigrants a la ciutat de Barcelona Laura Morales; Eva Anduiza (directores); Laia Jorba; Josep San Martin; Amparo González 2009 Fundació Jaume Bofill Veure document