Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
Recull de bones pràctiques de Participació a la Comunitat Escolar Consell Escolar Municipal de Barcelona 2000 Ajuntament de Barcelona Veure document
La participació Pere Darder 2007 Consell Escolar Municipal de Barcelona Veure document
Banc de Bones Pràctiques Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat - Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat Veure document
Participació juvenil i gènere - 2005 Oficina del Pla Jove Veure document
Les TIC fomenten la participació o l'individualisme? - 2004 Oficina del Pla Jove Veure document
Són vàlids els models no formals de participació juvenil? - 2004 Oficina del Pla Jove Veure document
Estudi sobre associacionisme i participació ciutadana VoxPublica 2001 Flor de Maig Veure document
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (regió metropolitana) Elena Sintes; et al. 2007 Institut d’Estadística de Catalunya Veure document
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Catalunya) Institut d’Estadística de Catalunya 2007 Institut d’Estadística de Catalunya Veure document
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Barcelona) Elena Sintes; et al. 2008 Institut d’Estadística de Catalunya Veure document