Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
Los hábitos deportivos de los españoles (I) Centro de Investigaciones Sociológicas 1995 Centro de Investigaciones Sociológicas Veure document
El dèficit de participació interna a les associacions Pere Mora Ticó 2006 Xarxanet.org Veure document
Possibles pautes d'actuació per millorar la participació interna a les associacions (I) Pere Mora Ticó 2006 Xarxanet.org Veure document
Possibles pautes d'actuació per millorar la participació interna a les associacions (i II) Pere Mora Ticó 2006 Xarxanet.org Veure document
Enquesta Social Europea Metroscopia 2002-2009 Universitat Pomeu Fabra Veure document
La realitat juvenil al barcelonès Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) 2006 Observatori Català de la Joventut de la Secretaria General de Joventut Veure document
Projecte Jove 2003 Lluís Tolosa (coord.) et al. 2003 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Cultura i joves. Anàlisi de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya Roger Martínez; Isaac Gonzàlez; Verónica de Miguel; Sergi Morral 2005 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Libro Blanco: Un nuevo impulso para la juventud europea Comissió Europea 2001 Comissió Europea Veure document
Joves adults i polítiques de joventut a Europa. Marc conceptual, punts de partida i criteris per a l’anàlisi transnacional comparada de les polítiques de joventut a Europa Juan Manuel Patón i Casas 2005 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document