Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
Recerca-acció sobre Participació juvenil als centres de secundària de Catalunya. Síntesi de resultats Àngels Piédrola i Gómez; Rosa Coscolla i Aisa 2007 Fundació Pere Tarrés Veure document
La immigració i el treball intercultural a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya Diego Herrera, Bernat Albaigés i Mercè Garet 2003 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
La gestió alternativa de conflictes en les organitzacions del tercer sector Noèlia Lafuente i Ferran Camps (coordinadors) 2003 GREC. Resolució de Conflictes Veure document
Manual de Gestió del Voluntariat Pau Vidal; Núria Valls; Ana Villa 2009 Obra Social de la Fundació "La Caixa" Veure document
Base Social y participación ciudadana Grupo de Base Social de la Coordinadora de ONGD 2009 Coordinadora de ONGD - España Veure document
Hacia otro modelo de relación con la base social. ¿Economía, legitimidad, gobierno o participación social? Julián Carranza 2006 Greenpeace Veure document
Diagnosi sobre l’estat de la participació interna en el sí de les associacions a Barcelona Pere Mora Ticó 2007 Fundació Pere Tarrés - Projectes Socials