Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  101
 • Recerca-acció sobre Participació juvenil als centres de secundària de Catalunya. Síntesi de resultats
 • Àngels Piédrola i Gómez; Rosa Coscolla i Aisa
 • 2007
 • -
 • Fundació Pere Tarrés
 • Catalunya
 • educació
 • participació (16-24, 52, 54, 55), participació associativa (40-41, 48-49, 56, 59, 61, 62, 66-68, 69-70, 87), participació educativa (tot), motivacions (67), joventut (tot), educació (tot), estadística (tot)