Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  59
 • Libro Blanco: Un nuevo impulso para la juventud europea
 • Comissió Europea
 • 2001
 • COM(2001) 681, noviembre de 2001
 • Comissió Europea
 • Europa
 • joventut
 • joventut (tot), participació social i/o política (26-28)