Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  18
 • Joves i política
 • Núria Valls; Andrea Borison
 • 2007
 • Informes Breus, núm. 7. Democràcia
 • Fundació Jaume Bofill
 • Catalunya
 • joventut
 • joventut (tot), participació (19-36)