Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  19
 • Joves i participació a Catalunya
 • David Sempere
 • 1999
 • Col·lecció Estudis, núm. 2
 • Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
 • Catalunya
 • joventut
 • joventut (tot), participació (23-26), associacionisme juvenil (63-86), motivacions (74-77), educació en el lleure (89-93), moviments socials (125-135), associacionisme (137-141)