Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  60
 • Joves adults i polítiques de joventut a Europa. Marc conceptual, punts de partida i criteris per a l’anàlisi transnacional comparada de les polítiques de joventut a Europa
 • Juan Manuel Patón i Casas
 • 2005
 • Col·lecció Estudis, núm. 15
 • Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Europa
 • joventut
 • joventut (tot), participació (121-123)