Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  79
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Catalunya)
 • Institut d’Estadística de Catalunya
 • 2007
 • -
 • Institut d’Estadística de Catalunya
 • Catalunya
 • general
 • estadística (tot), motivacions (87), participació associativa (94-95), voluntariat (96)