Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  80
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Barcelona)
 • Elena Sintes; et al.
 • 2008
 • -
 • Institut d’Estadística de Catalunya
 • Barcelona
 • general
 • estadística (tot), motivacions (135), participació associativa (145-146), voluntariat (147)