Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  87
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 (Barcelona, gent gran)
 • Òscar Prieto
 • 2009
 • Col·lecció Documents de Treball; sèrie Benestar Social, núm. 7
 • Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Barcelona
 • gent gran
 • gent gran (tot), estadística (tot), participació associativa (110-112)