Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  13
 • Cultura participativa y asociacionismo juvenil
 • Antonio Godoy; Pepa Franco
 • 2002
 • UNE-T
 • Consejo de la Juventud de España
 • -
 • joventut
 • joventut (tot), associacionisme juvenil (tot), participació social i/o política (tot), teoria sobre motivacions (28-29)