Estudis #basesocial

Correu Download current view as PDF filePrint

Detall de l'estudi

 • id
  90
 • Actituds, comportament polític i xarxes organitzatives dels immigrants a la ciutat de Barcelona
 • Laura Morales; Eva Anduiza (directores); Laia Jorba; Josep San Martin; Amparo González
 • 2009
 • Informes Breus, núm. 15. Immigració
 • Fundació Jaume Bofill
 • Barcelona
 • immigració
 • immigració (tot), associacionisme (71-93)