“Entre totes i tots fem ciutat” la intervenció del CAB al plenari del Consell de Ciutat

associacions600Us compartim la reflexió que el Consell d'Associacions fa en el marc del Consell de Ciutat del 4 d'octubre de 2011:

En el context de crisis internacional la nostra ciutat té molts reptes que tan sols superarà amb la participació de tota la ciutadania. Les associacions fa temps que diem que "entre totes i tots fem ciutat", i aquest Consell ha de ser un dels espais principals per fer realitat aquesta voluntat. Per això, senyor Alcalde li demanem que faci que el Consell de Ciutat esdevingui una veritable eina que faciliti la interrelació entre la ciutadania i l'administració municipal.

pdf Intervencio_consellciutat_CAB_111004.pdf

En aquest sentit cal enfortir el concepte participació, tot i que disposem d'un Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010 – 2015, cal aplicar-lo de forma continuada i transversal a tota l'acció municipal. Ha de ser una eina que des del seu seguiment continuu ens permeti millorar les polítiques i les accions per facilitar la participació ciutadana. Aquí és on el Consell de Ciutat, com ja ho està fent el CMAB, pot ajudar. No ens ha de fer por la participació, tot al contrari, ben gestionada ha de ser una eina per millorar la gestió del quotidià de la nostra ciutat i dels nostres barris.

Més enllà de la participació ciutadana, entenem que la ciutat no podrà sortir enfortida d'aquesta situació de crisis sense les iniciatives ciutadanes col·lectives. La nostra ciutat té un forta societat civil, reflectida en la pròpia composició d'aquest Consell, que al llarg dels anys ha teixit una veritable xarxa social. Cal treballar per enfortir aquesta xarxa, per això i com diu el propi Pla Director de Participació Ciutadana, cal elaborar de forma conjunta un Pla director municipal de suport a les associacions que ens ajudi definir les polítiques i accions per enfortir el sector associatiu de la ciutat. Evidentment els reptes no son tan sols de l'administració, també el propi sector ha de créixer i enfortir-se. Les conclusions del 2on Congrés de les Associacions ens ajuden a avançar en aquest sentit i no ho podem deixar de banda. Per això volem que el Consell de Ciutat, conjuntament amb el CMAB, sigui una part activa en tot allò referent a participació i associacionisme.

Tot i això mostrem certa preocupació davant les contínues retallades en tots els àmbits. Entenem que el món està canviant, però volem participar en la definició dels canvis. El Consell de Ciutat, recollint la feina dels diferents consells municipals i de districte, sobretot el Consell Municipal de Benestar Social pot ajudar a definir les estratègies conjuntes davant la crisis.

Davant el risc en què es troben els progressos socials assolits en les últimes dècades cal apostar per les polítiques socials per avançar en la construcció d'un món i una societat més justos, cohesionats i equitatius. El compliment dels drets socials i de ciutadania reconeguts per llei és una obligació compartida que ens implica a tots: poders públics, sector privat, associacions, organitzacions del tercer sector i societat civil. L'augment de situacions de pobresa i risc d'exclusió social genera un increment de la demanda de prestacions i serveis que requereix una major dotació de recursos. Els nous i diversos processos de pobresa vulneren drets individuals com el dret al treball o a un habitatge digne, i posen en perill la cohesió i la pau social. Per que sigui viable, cal optimitzar els recursos i gestionar-los de manera eficient. La participació, implicació i cooperació de tots els agents, ciutadania, societat civil i organitzacions junt amb l'Administració, s'ha de fer efectiva en la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis. La cohesió social requereix una ciutadania activa i responsable que exerceixi els seus drets i deures, i que comparteixi els valors de solidaritat, compromís i esforç col·lectiu.

Cal cooperar per sortir de la crisis i per construir la nostra ciutat. Tenim la sort de tenir una ciutadania capaç de posar en marxa moltes iniciatives i teixir una xarxa d'organitzacions. Cooperem per sortir de la crisi, utilitzem els consells municipals d'una forma racional per concretar aquesta cooperació, enfortim des de les polítiques públiques la societat civil que posa en marxa accions i fem, tant govern, com oposició, com la ciutadania i les entitats, que el Consell de Ciutat esdevingui un veritable motor d'aquesta cooperació.