El Congrés Permanent

logotip-congrespermanent

El Congrés Permanent és una eina que té com a objectius el seguiment i l’avaluació de les polítiques de participació i foment de l'associacionisme al servei de les associacions.

Consisteix en una base de dades, constantment actualitzada, que permet vincular les propostes elaborades per les associacions en el marc del 2n Congrés de les Associacions de Barcelona amb diferents documents de referència per la definició de les polítiques públiques de suport a l'associacionisme. Actualment aquests documents són:

  • Pla Director de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona (pdfdocument 1.48 Mb)
  • Pla d'Acció Municipal (pdfdocument3.03 Mb)
  • Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (pdfdocument3.85 Mb)

L'Observatori del Congrés Permanent, es una eina que permet l'avaluació dels espais d’interlocució entre les administracions que desenvolupen accions en matèria de participació i associacionisme i les propostes de les associacions, recollides en el document de propostes del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona: pdfLínies i mesures de millora i suport a l'associacionisme de Barcelona (document aprovat a Barcelona, 30 d'abril 2011).

  

check listVisita l'Observatori del Congrés Permanent