Conveni col·laboració amb la Coordinadora Catalana de Fundacions

CCF CABLa setmana passada es va signar un conveni de col·laboració entre la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) i el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB), amb l'objectiu que ambdues organitzacions col·laborin en la posada en marxa d'iniciatives per afavorir el treball conjunt i de coordinació entre el sector fundacional i associatiu. En aquest conveni també es contempla el reconeixement i l'impuls dels respectius Codis ètics, el Codi ètic per a les fundacions catalanes i el Codi ètic de les associacions de Barcelona.

En aquest sentit pel que fa al Codi ètic que impulsa el CAB, suposa:

- Derivar les Fundacions que vulguin formar part del Codi ètic d'associacions a la CCF, independentment que les actuals vulguin continuar formant-ne part

- Crear uns espai estable de coordinació entre les dues Comissions.

- Donar reconeixement mutu i impuls als respectius Codis ètics, a més de vetllar per el seu bon funcionament.

- Visualitzar aquest acord de col·laboració.

Aquest acord forma part de l'estratègia de la Comissió de seguiment del Codi ètic per treballar en el reconeixement mutu de diferents codis ètics de referència, on la suma i el treball d'aquestes iniciatives sigui la base per l'excel·lència i el bon govern de l'associacionisme a nivell català.