Com ser entitat membre

Poden formar part del CAB totes les entitats no lucratives que compleixin els següents requisits:

 1. Que siguin associacions, federacions o confederacions que desenvolupin totes o part de les seves activitats a Barcelona i que els socis majoritaris de les quals siguin associacions no lucratives. També podran tenir la consideració de sòcies aquelles entitats que la Junta Directiva ho consideri oportú i es  ratifiquin en Assemblea General.
 2. Les entitats hauran d’estar adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona o un altre reconegut per aquest.
 3. Les entitats que es vulguin incorporar com a sòcies hauran de sol·licitar l'admissió per escrit, signat per l'òrgan corresponent i expressar la conformitat i compromís de complir els presents estatuts, i tenir el vist i plau de la Junta Directiva del CAB per la seva ratificació a l’Assemblea General.

Per tal de ser entitat membre del CAB, les entitats d'associacions hauran de:

 1. Sol·licitar l'admissió a la Junta Directiva del CAB per escrit com a mínim 3 mesos abans d'una Assemblea. L'escrit haurà d'anar signat per l'òrgan corresponent.
 2. Tenir i presentar a la Junta Directiva uns Estatuts que no contradiguin els del CAB.
 3. Presentar una memòria on s'especifiqui: definició de l'entitat, activitats, estructura i funcionament, com a mínim La Junta Directiva acorda, mitjançant acord pres per la meitat més un dels seus membres, proposar - o no - a l'Assemblea la ratificació de l'admissió de noves entitats associades.

Les entitats que la Junta Directiva acordi proposar a l'Assemblea per a la seva admissió, adquiriran la condició d'entitats observadores de forma transitòria en el període que vagi entre la reunió de Junta Directiva en que és admesa la seva proposta i l'Assemblea en què és ratificada la seva admissió i faci efectiva la seva quota d'associada.

Les quotes del CAB aprovades en assamblea són les següents: pdfQuotes_CAB_actualitzades2017.pdf

La condició d'entitat observadora és de caràcter transitori. Les entitats observadores tindran dret a veu i no a vot.

Podeu accedir al formulari en aquest enllaç: Sol·licitud per ser entitat sòcia

Podran ser entitats adherides:

 1. Poden formar part com entitat adherides al CAB aquelles entitats no lucratives que no formin part de cap entitat sòcia, i que tot i no reunir les característiques necessàries per a ser entitat sòcia, comparteixin els objectius i finalitats de l’associació i siguin acceptades com a tals per la Junta Directiva.
 2. Les entitats hauran d’estar adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona o un altre reconegut per aquest.

Per tal d'adherir-se al CAB les entitats hauran de:

 1. Sol·licitar l'admissió per escrit a la Junta Directiva. L'escrit haurà d'anar signat per l'òrgan corresponent.
 2. Tenir i presentar a la Junta Directiva uns Estatuts que no contradiguin els del CAB.
 3. Altres requisits que la Junta Directiva pugui considerar oportuns.

Podeu accedir al formulari en aquest enllaç: Sol·licitud per ser entitat adherida

Si no esteu adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona podeu omplir aquest docformulari i el feu arribar a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.