Cessió de locals municipals buits a entitats sense ànim de lucre

Publicat el Dijous, 08 Març 2012 10:58

ext locals 8Des del Consell d'Associacions de Barcelona, manifestem el nostre suport les declaracions de president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, en relació a la proposta de reclamar que els locals buits de promocions públiques es destinin a entitats sense ànim de lucre i fem una crida a l'alcalde de la ciutat per recollir aquesta proposta i que esdevingui una actuació a prioritzar en el proper #PAMBCN i en el proper Pla de Suport a les Associacions.

pdfPosicionament CAB proposta de cedir locals municipals buits a ESAL.pdf