El CAB acorda amb l'Ajuntament una millora en les condicions de les cessions de locals

29461  789 a 1El CAB ha acordat amb la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona treballar per la millora de les condicions de cessió de locals de l'Ajuntament de Barcelona. Des del CAB s'ha presentat una proposta que és fruit de les diferents aportacions de les associacions membres. La Direcció de Patrimoni s'ha compromès ha recollir les propostes i presentar solucions que donin resposta a les necessitats del conjunt de les associacions de la ciutat.

Podeu consultar la proposta del CAB en el següent enllaç: pdfProposta_condicions_Pla_Locals_130611.pdf

La Mesura de Govern: Pla Locals de novembre de 2012 dóna tret de sortida a una nova línia d'actuació municipal que pretén posar a disposició de les entitats de la ciutat el major nombre d'espais i locals en desús que són propietat de l'Administració per a usos associatius. La regulació de les condicions encara no s'havia acomplert, malgrat posar-se en funcionament la taula de seguiment del Pla i realitzar-se les primeres assignacions, fet que valoràvem com a potencialment problemàtic. Des del CAB considerem que aquestes condicions no s'han de negociar de forma bilateral entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària, sinó que en tractar-se de recursos públics cal que es faci sobre la base d'uns criteris objectius que siguin generalitzables per a tots els casos, més enllà de qüestions menors que puguin dependre de cada situació concreta.