Pla de treball

areestreballCAB

projectes

Podeu accedir al Pla de Treball 2017 en el següen enllaç

Al llarg dels anys 2016 i 201t hem revisatt el Pla Estratègic 2012-2016 "Associar-se és poder" i definit conjuntament un nou Marc Estratègic 2020, "La (R)evolució associativa 2020"

Aques nou marc ens porta a que al 2020 l’associacionisme de Barcelona haurà esdevingut una xarxa viva, dinàmica i en ple creixement; oberta a les noves dinàmiques i necessitats socials que parteixi de la innovació com a motor de canvi renovació interna.

El CAB tindrà un paper significatiu com a dinamitzador de la xarxa associativa,  per tal de vertebrar-la i projectar-la amb força i així aconseguir un major impacte, incidència i reconeixement polític i social.

En breu estarà disponible.