Pla de treball

areestreballCAB

projectes

Podeu accedir al Pla estratègic 2020 - La (R)evolució associativa en el següen enllaç

El 2020 l’associacionisme de Barcelona haurà esdevingut una xarxa viva, dinàmica i en ple creixement; oberta a les noves dinàmiques i necessitats socials que parteixi de la innovació com a motor de canvi renovació interna. El CAB tindrà un paper significatiu com a dinamitzador de la xarxa associativa,  per tal de vertebrar-la i projectar-la amb força i així aconseguir un major impacte, incidència i reconeixement polític i social.