Informacions Associatives-Seminari de formació: La participació a Barcelona. Estratègies d'incidència política- octubre#13