XIIa Assemblea General Ordinària: Continuem amb la (R)evolució associativa!

CAB petit webEl passat dijous 12 d’abril es va celebrar a Torre Jussana la XII Assemblea General Ordinària del CAB.

L’assemblea és l’òrgan sobirà de l’entitat i, per tant, on es decideixen les línies de treball de la organització. En aquesta ocasió hi van participar una quinzena de federacions que van aprovar l’informe de gestió per al 2017, així com el Pla de Treball per al 2018.

Seguidament es va fer seguiment del Pla Estratègic 2018-2020, que porta per lema “La (R)evolució associativa" i es va realitzar una dinàmica amb totes les entitats assistents per tal de repensar la governança de l’entitat i el seu paper en tant que xarxa associativa.  

En aquesta assemblea també es va afegir al projecte del CAB una nova entitat: L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, una confederació que agrupa plataformes i entitats ambientals sense ànim de lucre i que té com a missió coordinar l’ampli ventall de xarxes i d’organitzacions ambientals que treballen a Catalunya.

També es van produir canvis en la composició de la Junta Directiva: L’Alfons Tiñena, membre de la Junta des del 2012 en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), va ser substituït per l’Ester Bosch, també de la FAC. La Federació Catalana del Voluntariat Social també va renovar el seu representant a la Junta: L’Albert Francolí va substituir en Ramon Nicolau.

Durant l'assemblea també es va aprovar una resolució presentada per la Junta del CAB amb el títol  “Resolució en defensa dels processos participatius impulsats per la ciutadania”, en la qual s’exigeix als grups municipals que busquin solucions per fer realitat les Iniciatives Lesgislatives Ciutadanes impulsades en els darrers mesos per entitats i col·lectius de la ciutat. Tot i que dues d’aquestes ILP’s van assolir les condicions exigides per a la seva tramitació, s’han vist aturades al ple municipal. En la resolució es manifesta el malestar per aquest motiu i el suport a les accions que duguin a terme les entitats promotores per defensar la tramitació de les seves iniciatives.

D’altra banda, també es va aprovar l’adhesió del CAB a l’Espai Democràcia i Convivència i el suport al lema i al manifest de la manifestació del passat diumenge 15 d’abril.