Reunió amb l'alcalde: demanem més suport en matèria de locals, ús de l’espai públic i reconeixement al teixit associatiu

IMatgewebCABEl passat dimarts 15 d'octubre el CAB va reunir als i a les representants de les 29 federacions d’associacions membres amb l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a Torre Jussana, l'equipament de serveis associatius que cogestiona el Consell. Les entitats van comentar amb l'alcalde diverses qüestions d’actualitat relacionades amb els reptes i problemàtiques del teixit associatiu de la ciutat i les polítiques públiques de suport a l’associacionisme que es realitzen des de l’administració municipal.

 

Els representants de les principals federacions i plataformes associatives de la ciutat van demanar a l’alcalde Trias la concreció del futur Pla de Suport a l’Associacionisme, a través  de polítiques transversals realitzades des de totes les regidories i districtes. Així com un impuls especial per les coordinadores associatives territorials, per tal d’enfortir-les i que això repercuteixi de manera important en les entitats que realitzen una tasca més centrada en el seu territori.

Les entitats del CAB també van reclamar a l’alcalde Trias més mesures per facilitar l’accés a locals a les entitats no lucratives de la ciutat per tal de poder fer realitat la seva acció. En aquest sentit es va debatre a l’entorn de la proposta de condicions de cessió del Pla Locals impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. L’alcalde es va comprometre a habilitar els locals de les plantes baixes de les noves promocions d’habitatge públic per a l’ús d’associacions de la ciutat.

Una altra qüestió tractada amb l’alcalde va ser la voluntat de les associacions d’incidir en aspectes clau de la ciutat com els reglaments generals d’organització i funcionament dels districtes i el reglament de participació ciutadana. Sobre aquesta darrera qüestió, les entitats van explicitar que esperen que els processos participatius estiguin més adaptats a la realitat associativa de la ciutat.

L’ús de l’espai públic també ha estat una de les temàtiques abordades. Des de les entitats es va lamentar que les normatives restringeixin cada cop més l’ús de l’espai públic per part de la societat civil organitzada i es va reclamar la creació d’una taula de treball sobre aquesta qüestió compartida amb el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB).

També es va analitzar amb l’alcalde la qüestió de la gestió cívica (gestió d’equipaments públics per part del teixit associatiu) Les entitats van posar sobre la taula el valor afegit que aporta aquest tipus de gestió als equipaments públics i han reclamat que l’administració municipal reconegui i faciliti aquesta opció.