Nova Guia d'Assessorament sobre organització d'esdeveniments i les seves normatives

Publicat el Dijous, 21 Juliol 2016 07:51

esdevenimentsEn aquesta nova guia de Torre Jussana hi trobareu quin procés cal seguir a l’hora de dissenyar i planificar un esdeveniment, així com tot el que cal tenir present per organitzar un acte als carrers de la ciutat, segons indica la normativa municipal (requisits, responsabilitats dels organitzadors, límits horaris, etc.) i com realitzar la sol·licitud d’autorització d’ús de l’emplaçament on es realitzi. 

Descarregueu la Guia d’Assessorament “Organització d’esdeveniments i normatives que cal tenir en compte”