Nova col·laboració amb iWith.org: Beques assessorament 2.0

Logo-IwithEl Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i iWith.org han signat un acord que té com a objectiu principal promoure l’associacionisme de la ciutat de Barcelona a les xarxes.

Arran d’aquest acord, les entitats membres del CAB podran sol·licitar les beques d’assessorament que iWith.org. El comitè de beques d’iWith.org acceptarà aquells projectes presentats per entitats membres del CAB que estiguin relacionats amb la millora social mitjançant Internet.

Així, es proporcionarà suport per crear o millorar la web, gestionar o incrementar la presència a les xarxes socials, aprendre a utilitzar mes eficientment recursos on line, captació de fons, relació amb els socis, millora de la comunicació, increment de la visibilitat, treball en xarxa, e-learning, etc.).

El procés d’assessorament inclou una primera sessió per conèixer a fons el projecte i determinar objectius prioritaris, un document de recomanacions, propostes i recursos; i una segona sessió de consultoria per tal d’orientar en la implementació de les solucions proposades.

Formulari per a sol·licitud d'ajuda i assessorament: http://www.iwith.org/forms/asses