Nou protocol municipal per a la realització d'activitats extraordinàries en la via pública i/o equipaments o establiments tancats

sardanaL'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el nou protocol per a la realització d'activitats extraordinàries en la via pública i/o equipaments o establiments tancats. Aquest nou model permet estandaritzar els permisos a nivell de ciutat i simplificar el procediment de sol·licitud.

Des del CAB hem fet seguiment i aportacions en aquest procés recollint les propostes elaborades per les associacions de la ciutat durant el 2n Congrés de les Associacions. En les propostes 137, 139 i 140, demanavem conèixer, agilitzar i simplificar les normatives d'ús.

Creiem que la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament facilita el tràmit i ens adequa a la normativa existent, malgrat que valorem que la Llei 11/2009 que regula els espectacles públics i activitats recreatives està feta sense tenir en compte l'associacionisme.

D'altra banda, des del moviment associatiu considerem important que l'estandarització dels protocols de sol·licitud faci la vida més fàcil a les entitats i alhora que impliqui uns criteris comuns arreu de la ciutat, sempre en favor de facilitar i promoure les activitats i projectes associatius. Per tant, aquestes mesures han d'anar acompanyades d'una major voluntat política de resoldre les situacions que es generen (lloguer de tarimes, lavabos,...) des de la pròpia Administració intentant no fer caure les càrregues econòmiques i/o logístiques sobre les associacions.

 

La implantació del nou model municipal es farà de manera progressiva i, prèviament, es realitzaran unes reunions informatives per informar de primera mà i atendre els dubtes que es puguin generar.  

El nou protocol, comporta la complementació d'un formulari, segons la tipologia d'activitat, i el seu registre en l'Oficina d’Atenció Ciutadana –OAC- amb un mes d'antelació. Aquelles activitats previstes de realització després d’un període vocacional (estiu), s’hauran de presentar amb dos mesos d’antelació. 

Hi ha cinc tipus de formulari: 

1. Formulari per a activitats extraordinàries en la via pública. Són aquells actes de lliure concurrència per als quals se sol·licita una llicència d'ocupació en la via pública (concerts, Festes Majors, ballada de sardanes....).

2. Formulari per espectacles de focs professionals (correfocs, focs de Festa Major....).

3. Formulari per atraccions de fira (normalment dins de Festes Majors).

4. Formulari per la realització de marcats o fires de compra venda o mostra de productes (comerç al carrer, fires d'artesania....).

5. Formulari per activitats extraordinàries dins equipaments i/o establiments tancats.