Les associacions insten a que el Consell de Ciutat presenti una declaració en suport de la moció impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Stop-Desnonaments webA petició de les associacions de la ciutat, representades per Albert Claret (president del CJB i secretari del CAB), la Comissió Permanent del Consell de Ciutat del dia 14 de gener celebrada a l'espai jove La Fontana va acordar donar suport a la moció presentada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), tot demanant, en potestat de les atribucions que li atorga la Carta Municipal de Barcelona, la incorporació d'un punt a l'ordre del dia del Consell plenari de Barcelona per presentar la declaració institucional. D'altra banda aquesta declaració insta al Consell plenari de Barcelona a adoptar integrament la moció de la PAH.

Podeu consultar la declaració en el següent enllaç: Declaració del Consell de Ciutat en suport de la moció impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 

 

El Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació de la ciutat de Barcelona, és l'únic Consell que té reconeguda per la Carta Municipal la potestat de demanar punts d'ordre del dia al plenari de la ciutat i ja va demanar l'any passat, també a petició del moviment associatiu, que l'Ajuntament donés suport a la recollida de signatures que la PAH estava impulsant per sol·licitar la regulació de la dació en pagament.