El Consell d’Associacions de Barcelona denuncia poca transparència en la cessió d’espais per part del Consorci de la Zona Franca

casernesDes del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) volem sumar-nos a la denuncia pública que s’ha fet de la cessió per part del Consorci de la Zona Franca, d’un terreny de cinc mil metres quadrats, ubicat a les antigues casernes de Sant Andreu, a la “Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios” perquè realitzin activitats de tipus sociocultural.

 Volem destacar que l’accés a locals i espais és uns de les demandes més importants de les associacions de la ciutat. En aquest sentit valorem molt positivament iniciatives municipals com el Pla Buits i el Pla de Locals, així com l’existència d’una taula de treball que permet valorar les demandes de les entitats tenint en compte la disponibilitat d’espais i la  seva aportació a la ciutadania. Ambdues iniciatives neixen de les reivindicacions de les associacions i garanteixen la transparència en la cessió d’espais i locals.

Denunciem que la cessió a la “Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios” no ha seguit el procediments fixats en la cessió d’espais i locals. Malgrat que no ha estat una cessió directa de l’Ajuntament de Barcelona, volem recordar que el propi alcalde Xavier Trias és el president del Consorci de la Zona Franca i,  per tant li demanem que faci el possible perquè es reconsideri la cessió, ja que un espai tant important com aquest no hauria de ser destinat a entitats amb valors cívics tant qüestionables.

Finalment volem recordar que aquest espai ha estat històricament reivindicat pel teixit associatiu de Sant Andreu i convidem a la ciutadania a participar dels actes de protesta organitzats per les entitats.

Dimecres 6 de novembre a les 18h a la Plaça Orfila