El CAB presenta al·legacions a les normes de participació de Barcelona

JSA 5267Des del CAB compartim l’esperit deles propostes de les noves normes així com els rols que es proposen pels diferents actors. Hem participat activament en el procés i les nostres aportacions s’han introduït al llarg d’aquests mesos. Entenem que el nou marc normatiu esdevindrà una oportunitat per les associacions i la ciutadania organitzada per generar processos amb la ciutadania que promoguin la incidència en les polítiques públiques. Això serà una oportunitat per enfortir la base social de les associacions.

Algunes de les organitzacions membres del CAB presenten al·legacions que compartim i que entenem que ja resten vehiculades.

Malgrat això creiem que esdevé important mantenir que en els espais de participació la vicepresidència han de ser assumides per persones legitimades per les principals organitzacions que participin del consell. L’anterior redactat parlava de vicepresidències associatives. No volem reivindicar la necessitat de mantenir-les, però si la de generar vicepresidències legitimades pels sectors.

 

Al·legació a l’Article 45.2:

Article 45 La Presidència i la Vicepresidència

2. La Vicepresidència o Vicepresidències ha o han de ser assumides per un membre o membres de l’òrgan que no tingui la consideració de membre de la corporació municipal o de personal al servei de l’Ajuntament o qualsevol administració pública. La seva elecció s’ha de fer per majoria absoluta de les persones presents de l'òrgan amb dret a vot el dia de la seva constitució i en el cas que no sigui una persona que representi una organització haurà de presentar l’aval d’una, com a mínim, de les organitzacions membres del Consell.