El CAB davant la proposta de modificació de l’article 46.2 de la ordenança de civisme

La-Festa-MajorEl Consell d’Associacions de Barcelona es posiciona en contra de la proposta a la modificació de l’article 46.2 de la ordenança de civisme en la que es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan puguin causar molèsties a les persones i quan es faci en envasos de vidre o de llauna.

 

Entenem que la ordenança de civisme, des de la seva aprovació al 2005, restringeix les llibertats de les persones, per això des de l’associacionisme hem vetllat per garantir que, malgrat aquesta ordenança, es pot exercir en llibertat el dret d’associació en l’espai públic.

Malgrat que la proposta de modificació preveu que les associacions i les seves activitats de caràcter popular quedin al marge, volem que es garanteixi que es vetllarà perquè aquesta modificació no sigui un entrebanc de futur per l’acció associativa.

Per això, hem presentat una al·legació en la que demanem:

  • La supressió d’aquesta modificació ja que resulta innecessària i l’actual ordenança de civisme ja contempla mesures al respecte.
  • En el cas que no es suprimeixi, que aquesta modificació tingui present la informació i facilitació dels tràmits a les associacions de la ciutat. També volem que les autoritzacions no siguin de caràcter puntual, per això proposem que s’inclogui en el “Nou protocol municipal per a la realització d'activitats extraordinàries en la via pública i/o equipaments o establiments tancats” hi hagi un camp en què es demani si l’activitat tindrà consum alcohòlic per tal que l’aprovació de l’activitat representi d’ofici l’aprovació del consum de l’alcohol per tal de salvar de debò aquest redactat de l’ordenança en què es diu que les autoritats competents poden atorgar autoritzacions en casos puntuals.