El CAB celebra la seva VIIIa Assemblea General Ordinària

DSC04246defEl passat dijous 13 de març es va celebrar al Centre Cívic Cotxeres de Sants la VIIIa Assemblea General Ordinària (AGO) del CAB, amb una vintena de federacions membres assistents. Les entitats van revisar la feina feta durant el 2013 i van definir el Pla de Treball 2014. 

Pla de Treball 2014: Continuem treballant amb la complicitat de les entitats

Les entitats membres participants a l’Assemblea van donar el seu vist-i-plau a la proposta de Pla de Treball per al 2014. Aquest prioritza la proximitat amb les associacions, la implicació de les associacions amb Torre Jussana, el seguiment de les mesures d'enfortiment de l'associacionisme del #congréspermanent i la creació de coneixement amb el Panoràmic de les Associacions de Barcelona que ens permetrà conèixer a fons les dades del sector associatiu a la ciutat.

 

D'altra banda, durant l’assemblea es van incorporar 3 noves entitats: La Federació de Donants de Sang de Catalunya, la  Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret – COCEMFE i la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CATFAC).

Informe de gestió  2013: Seguint el rumb del #Congréspermanent per enfortir el sector

Durant l'AGO es va visualitzar tota la tasca realitzada per les diverses comissions de treball pel que fa al seguiment de les mesures aprovades en el Segon Congrés d’Associacions amb la presentació de l'Informe del Congrés Permanent 2013. El Congrés Permanent és una eina que té com a objectius el seguiment i l’avaluació de les polítiques de participació i foment de l'associacionisme, al servei de les associacions.

Reconeixement

Pel que fa al reconeixement s'han unit les línies estratègiques sota els conceptes de: Qualitat Associativa, Incidència Política i Comunicació i Coneixement. Considerem que aquests conceptes aglutinen la visió global de les línies que permeten aconseguir el reconeixement del sector

Finançament

Es va destacar l'Anàlisi de la convocatòria i resolució de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de fer un seguiment exhaustiu de la convocatòria municipal i establir propostes de millora contínues.

Espais 

Respecte a aquest eix, s’ha participat activament en la Comissió d’avaluació del Pla Buits i també en la Taula de Valoració del Pla de Locals, a la que vam aportar un document de proposta de condicions de cessions de locals per a les associacions i de la Plataforma de Gestió Ciutadana.

Fruit d’aquesta feina, i de la detecció de necessitats entre les associacions, es va elaborar un document de proposta de condicions de cessió de locals de titularitat pública. L'Ajuntament es va comprometre a estudiar-la i fer-ne un retorn, que encara no s'ha produït.

Trobada d’entitats amb l’alcalde

Finalment vam destacar la trobada d'entitats amb l'alcalde que es va celebrar el passat dimarts 15 d'octubre, amb els representants de les 29 federacions. Des de la junta s'ha realitzat el seguiment dels acords presos.