Els documents de la 9a Assemblea General Ordinària

DSC04648El passat dijous 12 de març es va celebrar a Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions la 9a Assemblea General Ordinària (AGO) del CAB, amb prop d'una vintena de federacions membres assistents.

Les entitats van aprovar la memòria d'actuació per al 2014 i la proposta de Pla de Treball per al 2015, entre d'altres documents com una resolució amb propostes de mesures estratègiques per al teixit associatiu de la ciutat de cara a les properes eleccions municipals del maig i una proposta d'actualització de les quotes d'entitats associades al CAB, en relació a la dimensió de la federació, calculada en funció del seu pressupost anual.  També es va presentar l'Informe del Congrés Permanent, que recull la feina feta en relació a les demandes associatives durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona.

Prèviament a l'AGO es va presentar la diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l'Ajuntament de Barcelona que ha elaborat el CAB amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia.