De la cogestió a la gestió associativa de Torre Jussana: Comencem a treballar un projecte de gestió cívica amb les associacions

torre jussana torre jussana 5Des del CAB hem cogestionat amb l’Ajuntament el centre municipal de serveis a les associacions, Torre Jussana, durant els darrers 8 anys. Ara el consistori ha proposat iniciar el procés per la gestió associativa de Torre Jussana, una de les demandes històriques. Per tant, l’equipament passarà a ser gestionat plenament amb caràcter associatiu i des del CAB hem començat a treballar amb les federacions membres en el procés per definir el projecte de gestió associativa de l’equipament.

Aquest procés es vol obrir a totes les associacions de la ciutat per tal que puguin fer les seves aportacions sobre quin funcionament, serveis i recursos haurà d’oferir l’equipament. Òbviament, també es comptarà amb l’expertesa i l’experiència de l’equip tècnic del CAB que, juntament amb el personal municipal, ha desenvolupat i realitzat l’atenció a les associacions durant els anys de cogestió.

 

L’aposta per la gestió associativa de Torre Jussana es traduirà amb un compromís del CAB en impulsar la participació de totes les associacions de la ciutat en la governança del centre i estarà encaminada a enfortir l’equipament com un referent català i europeu en l’oferiment de serveis i recursos per al bon funcionament de les associacions.

Aquest procés es va engegar el passat dijous 1 de desembre en el marc d’una reunió de treball amb les entitats membres del CAB per tal de seguir avançant en la definició del nou Pla Estratègic de l’entitat. En les properes setmanes exposarem com es realitzarà aquest procés participatiu de definició del nou projecte de gestió cívica del centre.    

El pas a la gestió cívica de Torre Jussana significa un clar reconeixement de les associacions i entitats barcelonines com un motor de transformació de la ciutat.

 

Per al CAB és un repte que entomem amb moltíssima il·lusió i encoratgem a les entitats membres i al conjunt d’associacions de la ciutat a aprofitar l’oportunitat participant-hi, tant en la definició del nou projecte com en la governança del nou model de gestió cívica de l’equipament. Ara és el moment que totes les associacions contribueixin a definir les accions, serveis i recursos que ha d’oferir el centre per donar les respostes més adequades a les seves necessitats.