Considerem una agressió política el rebuig del Senat a la revisió de la normativa de tributació de l’Impost de Societats per a les associacions

Publicat el Dimecres, 22 Juliol 2015 14:25

destacadohemicicloDes del Consell d’Associacions de Barcelona lamentem profundament l’actitud de la cambra que ha rebutjat les esmenes presentades per l’oposició demanant un nou marc fiscal en què les entitats més petites no es veiessin obligades a presentar l’impost de societats.

Posicionament CAB revisió Impost de Societats

El passat 14 de juliol el Senat va rebutjar dues esmenes presentades per IU, ICV-EUiA, CHA i pel Grup Parlamentari Català a la Llei de Mecanismes de Segona Oportunitat. Aquestes esmenes demanaven canvis en l'obligació de les entitats de presentar l'Impost de Societats: concretament, es demanava que en quedessin exemptes les entitats amb menys de 100.000 euros d'ingressos, amb independència de si feien o noactivitat econòmica.

Considerem aquest rebuig del Senat com una nova agressió a la capacitat de la societat civil d’autoorganitzar-se que respon a la voluntat política de tenir control sobre la ciutadania organitzada i restar-li capacitat de contrapoder.

Des del CAB demanem que els nostres representants polítics a Madrid continuïn defensant aquests posicionament i exigim que en la construcció del nou estat català es desenvolupi un règim fiscal específic per associacions.

Per tot això, des del CAB, seguirem treballant coordinadament amb altres agents del sector en el marc de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya, per reclamar aquest règim fiscal específic per associacions.