Coneix la memòria del CAB 2015

memòria2015Descarregat la Memòria 2015 del CAB i descobreix les principals actuacions de l'entitat i les seves xifres.

Memòria 2015

D'altra banda, si voleu aprofundir més, us convidem a consultar l'Informe de gestió 2015