Compareixença del CAB al parlament per proposar la realització d'una llei de l'associacionisme i el voluntariat

parlament2

El president del CAB, Alfons Tiñena, ha comparegut davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya amb relació a la tramitació del Projecte de Llei del Voluntariat (tram. 200-00013/10) per demanar que es reelabori amb l'objectiu de convertir-la en una llei de l'associacionisme i el voluntariat.

Podeu veure la compareixença en aquest enllaç

 

Aquesta compareixença ha servit, també, per traslladar el nostre posicionament davant la proposta de llei. Un posicionament compartit amb d'altres federacions d'associacions del país, que argumenta la necessitat de vincular la llei del voluntariat amb l'associacionisme. 

Com diem en el posicionament, fem una crida als poders públics a potenciar una polítiques de foment, suport i reconeixement a l’hora de desenvolupar qualsevol marc normatiu a l’entorn de la participació social, l’associacionisme i el voluntariat. També demanem a tot el teixit associatiu del país que treballi conjuntament per potenciar un espai de treball compartit de promoció de l’associacionisme i de l'exercici de la ciutadania lliure i activa.