A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Moviment Laic i Progressista

Avinyó, 44
08002
Barcelona
936011631

L'MLP es defineix com una eina per a una transformació en profunditat de la societat partint de la base de l'ideari laic i progressista.

Les entitats formem part de l'MLP per voluntat pròpia, per actuar coordinadament des de diferents perspectives de l'activisme social i cultural tot generant un seguit de sinèrgies que ens han de fer més forts, més lliures i més feliços, a l'hora que ens permet optimitzar i compartir esforços, recursos, capital humà, etc.

Les entitats de l'MLP pretenem que s'identifiqui socialment una manera d'entendre la vida, compromesa amb els valors de la racionaltitat i el lliure pensament en l'acció diària de les entitats membres i en la seva tasca educativa i social basada en la raó.

En el terreny de l'acció política i social, l'MLP reivindica la salvaguarda de la dignitat humana i l'autoderminació de les persones contra qualsevol limitació o pressió injusta. L'MLP està compromès amb un impuls de canvi de la societat a favor del lliure pensament, de la tolerància, de la diferència, dels drets humans i de la ciutadania.