2on. Congrés de les Associacions de Barcelona

2nCONG_72pxEl 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, impulsat per el CAB entre els mesos d'octubre de 2010 i abril del 2011, va finalitzar el seu recorregut amb l'aprovació de 188 mesures de millora i suport a l'associacionisme de la ciutat, que responen a 20 objectius específics i 8 línies estratègiques, orientades tant a les administracions públiques i a altres agents socials, com a les mateixes associacions, entorn tres reivindicacions:

- La millora del reconeixement (71 mesures)

- La millora del finançament (60 mesures)

- La recuperació de l'espai públic i l'ús dels equipaments (57 mesures)

Podeu consultar la memòria final en aquest enllaç

La jornada del 30 d'abril va servir també per aprovar el manifest del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona: És l'hora de l'associacionisme! + reconeixement + finançament + espais. També es va presentar l'Observatori del #congrespermanent, una base de dades, constantment actualitzada, que permetrà vincular les propostes elaborades per les associacions en el marc del 2n Congrés de les Associacions de Barcelona amb diferents documents de referència per a la definició de les polítiques públiques de suport a l'associacionisme.

Amb aquest manifest les associacions de Barcelona reclamem:

- Més reconeixement dels voluntaris, de les voluntàries, dels socis i les sòcies.

- Més implicació per part dels socis i sòcies de les nostres entitats.

- Més reconeixement de les pròpies associacions i més implicació d'aquestes en la coordinació del sector.

- El reconeixement de l'administració pública.

- Un nou marc legal i financer.

- La banca ètica com a projecte de present i aposta de futur.

- L'ús col·lectiu dels espais i dels equipaments públics.

Aquests resultats són fruit de l'esforç de les més de 400 associacions que han treballat al llarg de sis mesos en el si de les associacions, barris, districtes i ciutat per definir el futur de l'associacionisme.

Enllaç: Línies i mesures de millora i suport a l'associacionisme de Barcelona - Document aprovat