A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Voluntaris 2000

Av. Cardenal Vidal i Barraquer 30
08035
Barcelona
932564088 / 695154000

El fi fonamental de l'ASSOCIACIÓ de VOLUNTARIS 2000 és servir la comunitat promovent entre els seus membres i socis l‘adquisició i el desenvolupament dels valors humans: solidaritat, respecte pels altres i l'entorn, responsabilitat, justícia, compromís, etc., a través, entre altres, dels següents objectius:

a. Organitzar, ajudar i col.laborar en la preparació i en la realització de manifestacions esportives, culturals i cíviques de tot tipus, amb independència de qui les organitzi, i promovent aquest tipus d'ajudes o col.laboracions.

b. La promoció, l'estudi i la divulgació de totes les qüestions relacionades amb el voluntariat en activitats esportives, cíviques, culturals i socials.

Resumint, volem potenciar el coneixement i l'estima vers la ciutat i els seus ciutadans a través de les participacions i activitats realitzades, afavorir els hàbits ciutadans per aconseguir una ciutat més cívica i millorar, així, la qualitat de vida dels barcelonins.

Persona Contacte: de 17h a 21h dillus a divendres