A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Federació Catalana de da Unió de Jubilats i Pensionistes

Doctor Zamenhof 25 baixos
08020
Barcelona
933074695
És una organització de Gent Gran, que es declara solidària, pluralista, no confessional i independent. Forma part de la UDP (Union Democrática de Pensionistas).