A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Federació d'Associacions de Mares I Pares d'alumnes de Catalunya - FAPAC

Cartagena 245 àtic
08025
Barcelona

El moviment associatiu de pares i mares, tal com el coneixem actualment té els seus orígens a finals de la dècada dels 60 amb uns objectius que sintonitzaven amb el context polític del moment: escola per a tothom i gratuïta, estabilitat del professorat, catalanització, escola participativa

Per tal de donar força a aquest moviment va néixer l'any 1975 la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya, FaPaC, la qual fou legalitzada l'any 1978.

Actualment la FaPaC, amb 1.781 AMPA federades (1.548 d'Educació Infantil i Primària i 233 de Secundària), aplega la majoria de les associacions de pares i mares d'escoles públiques de Catalunya.

Què pretenem?

Ésser l'òrgan de relació i de coordinació entre les associacions que la integren amb l'objectiu de potenciar les seves possibilitats d'actuació i facilitar l'òptima consecució dels propòsits fixats en els seus respectius estatuts.

Persona Contacte: Albert Riera